Ny ledelsesstruktur på Berlingske

Jens Grunds udnævnelse til chefredaktør for BTMX har ført til ny ledelsesstruktur på Berlingske. En struktur, der desværre har medført, at Anna Libak har fratrådt sin stilling.

Fredag d. 5. maj blev Jens Grund udnævnt til ansvarshavende chefredaktør for BTMX efter et halvt år som konstitueret. Jens Grunds permanente farvel til Berlingske betød, at ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen måtte retænke Berlingskes fremtidige redaktionelle ledelsesstruktur.

Det førte i dag til beslutningen om, at Berlingske fremover skal have to chefredaktører, som ikke samtidig har fagredaktøransvar. Derudover er Tom Jensen nået frem til, at Berlingske har brug for at få tilført yderligere ledelseskraft til at skærpe Berlingskes position som et enestående mediebrand for de moderne, storbyorienterede læsere.

Tom Jensen går nu i gang med at rekruttere ny chefredaktør, som sammen med ham skal udgøre Berlingskes nye chefredaktion. Rekrutteringen forventes afsluttet inden for nogle uger.

Beslutningen har medført, at Anna Libak, der har fungeret som konstitueret chefredaktør, har meddelt, at hun ønsker at fratræde. En beslutning, som Tom Jensen beklager og er ked af.

Anna Libak forbliver konstitueret chefredaktør og udlandsredaktør henover sommeren og fratræder derefter. Jakob Weiss forbliver konstitueret chefredaktør, indtil en ny chefredaktion er på plads, hvorefter han fortsætter i den redaktionelle ledelse.