Vores værdier

Berlingske Media er en traditionsrig virksomhed, der følger med tiden. Vi sætter en ære i at levere produkter af høj kvalitet til vores kunder, og en af vores kerneværdier er ambition. Som publicistisk udgiver forpligter Berlingske Media sig til at forsvare ytringsfriheden, informationsfriheden, pressefriheden og de demokratiske værdier. Inden for de rammer respekterer Berlingske Media sine publikationers identitet og lokale traditioner, uanset idégrundlag – og forsvarer og støtter til enhver tid publikationernes frihed og uafhængighed.

Derfor er vi her

Berlingske Medias vision er, at skabe grundlaget for fremtidens unikke medieoplevelser.
Vores mission lyder sådan; “vi leverer medieprodukter af høj kvalitet til vores kunder på et udvalg af forskellige platforme, drevet af innovation og indsigt samt medarbejdernes engagement, originalitet, professionalisme og effektivitet.”

Vores redaktionelle principper

Som publicistisk udgiver forpligter Berlingske Media sig til at forsvare ytringsfriheden, informationsfriheden, pressefriheden og de demokratiske værdier. Inden for de rammer respekterer Berlingske Media sine publikationers identitet og lokale traditioner, uanset idégrundlag – og forsvarer og støtter til enhver tid publikationernes frihed og uafhængighed.

Berlingske Media respekterer den demokratiske verdens journalistiske principper og vil, inden for rammerne af de individuelle publikationers udgivelsesgrundlag og redaktør-erklæringer, forsvare redaktørens uafhængighed. Hverken offentlige myndigheder, ejere, annoncører – eller nogen anden interessegruppe – har ret til at gribe ind i denne.

Redaktørerklæringen af 5. november 1948
Berlingskes redaktør-erklæring fra 1948 tiltrædes af alle nyansatte redaktører på Berlingske Tidende, BT og Weekendavisen. Erklæringen, som også i dag har betydning for virksomhedens medier, lyder:
“Gennem to hundrede år har Det Berlingske Hus udgivet blade, som skulle kunne finde plads i danske hjem, bringe hurtige og pålidelige oplysninger om begivenheder i ind- og udland og yde redelig vejledning i drøftelsen af tidens spørgsmål. I overensstemmelse med disse traditioner ledes de Berlingske blade i national og demokratisk ånd, i ærbødighed for kristendommen og i troskab mod fædreland og kongemagt.

Bladenes grundsyn er konservativt. De er ikke og bør ikke være bunden af tilslutning til noget politisk parti. Redaktionen er i enhver henseende frit stillet under værdsættelsen af det offentlige livs foreteelser, idet mådehold iagttages og god tone overholdes, ligesom der kræves redelighed og alsidighed ved oplysning af læserne. Forudsætningen for pressens virksomhed i offentlighedens tjeneste er den for demokratiske stats- og folkesamfund gældende ytringsfrihed, og de Berlingske blades ledelse vil med alle til rådighed stående midler søge at værne denne mod angreb, fra hvilken side de måtte komme.”

Berlingske Media har desuden nogle journalistiske etiske regler, som gælder for alle vores redaktionelle medarbejdere. Du kan downloade dem her: Regler for journalistisk etik i Berlingske Media

Vores lederværdier

Berlingske Media forventer meget af sine ledere og medarbejdere. De fem nøgleord vi leder virksomheden efter, er…

  • Ambition
  • Kundefokus
  • Eksekvering
  • Involvering
  • Innovation

Grøn profil

Berlingske Media tager medansvar for at passe på miljøet. I virksomhedens hovedsæde i Pilestræde benytter vi i stedet for aircondition miljørigtig fjernkøling, blandt andet med vand fra Københavns Havn. Lyssensorer og automatisk lysslukning overalt i bygningen holder el-forbruget nede.